Kategoria: Kursy

Tags: Kurs

Przystępne ceny. Zapraszamy!

Zapraszamy na kurs "Doradca seksualny osób niepełnosprawnych"

Przedmioty nauczania

  • Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta seksualnego osoby niepełnosprawnej
  • Etyka pracy asystenta seksualnego osoby niepełnosprawnej
  • Profilaktyka nadużyć seksualnych wobec osób niepełnosprawnych
  • Seksualność osób niepełnosprawnych
  • Wybrane elementy psychologii
  • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego