Kategoria: Kursy

Tags: Kurs

Przystępne ceny. Zapraszamy!

Zapraszamy na kurs "Mediator rodzinny"

Przedmioty nauczania

  • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
  • Polityka społeczna
  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
  • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
  • Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych
  • Mediacje rodzinne
  • Praktyka