Kategoria: 2 semestry

Data: piątek, 14 Czerwiec, 2019

Nauka bezpłatna

Przedmioty nauczania

 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Podstawy psychologii
 • Polityka społeczna
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • rozpoznawać potrzeby i problemy podopiecznego oraz opracowywać plan opieki nad podopiecznym,
 • opiekować się, dbać o higienę osobistą oraz poczucie bezpieczeństwa podopiecznego,
 • pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych,
 • dostosowywać dietę do stanu zdrowia i przygotowywać podopiecznemu posiłki,
 • prowadzić najprostsze ćwiczenia rekreacyjne i usprawniające dostosowane do stanu zdrowia podopiecznego,
 • zachęcać podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • współdziałać z ważnymi dla podopiecznego osobami w zakresie zwiększania jego samodzielności,
 • pomagać podopiecznemu w załatwianiu spraw urzędowych i gospodarowaniu środkami pieniężnymi,
 • rozpoznawać i wykorzystywać zasoby środowiska rodzinnego oraz lokalnego na rzecz efektywnej pracy z podopiecznym,
 • rozwiązywać problemy i prowadzić negocjacje w sprawach istotnych dla podopiecznego,
 • udzielać pierwszej pomocy,
 • współpracować z pracownikami pomocy społecznej,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

Opiekunka środowiskowa