Kategoria: Kursy

Data: piątek, 14 Czerwiec, 2019

Przystępne ceny. Zapraszamy!

Zapraszamy na kurs "Opiekunka dziecka zdrowego i niepełnosprawnego"

Przedmioty nauczania

Proponowany kurs pomoże uzyskać wiedzę oraz umiejętności z zakresu opieki nad dzieckiem zdrowym, chorym oraz niepełnosprawnym. Podczas szkolenia omówimy takie zagadnienia jak udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, pielęgnacja dziecka, promowanie zdrowia oraz prowadzenie działań profilaktycznych czy też rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka. Poruszymy także ważny aspekt, jakim jest prowadzenie działań wychowawczych oraz edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny podopiecznych.

Kursanci zdobędą również praktyczną wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności opiekuńczo-wychowawczej, a także planowania i organizacji pracy w placówkach opiekuńczych, edukacyjnych oraz wychowawczych. Zajęcia podzielone są zarówno na część teoretyczną, jak i praktyczną.

  • Pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego
  • Polityka społeczna
  • Promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych
  • Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej
  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
  • Prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka
  • Praktyka