Kategoria: 4 semestry

Data: piątek, 14 Czerwiec, 2019

Nauka bezpłatna

Przedmioty nauczania

 • Anatomia z fizjologią
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Propedeutyka zdrowia
 • Technologie informatyczne
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Zarys fizjoterapii
 • Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym
 • Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • Metodyka masażu sportowego
 • Organizacja i stosowanie masażu leczniczego
 • Pracownia masażu
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka zawodowa

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • przygotowywać pacjenta do zabiegu masażu z uwzględnieniem wskazań, przeciwwskazań oraz stanu pacjenta,
 • oceniać struktury anatomiczne człowieka na potrzeby masażu,
 • dobierać rodzaje i techniki masażu,
 • wykonywać masaż: klasyczny, medyczny w środowisku wodnym, limfatyczny, odruchowy, Shantala, izometryczny, tensegracyjny, stawowy, z użyciem przyrządów,
 • przeprowadzać masaż sportowy uwzględniając dyscyplinę sportową, cykl treningowy i stan sportowca,
 • wykonywać masaż kosmetyczny i relaksacyjny,
 • wykonywać masaż medyczny w jednostkach chorobowych i masaż w odnowie biologicznej organizmu,
 • korzystać z wiedzy klinicznej i nauk pokrewnych podczas wykonywania masażu,

a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • organizować pracę małego zespołu.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

Technik masażysta