• Kursy z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

    Nie każde dziecko ma dobry kontakt z rówieśnikami i potrafi odnaleźć się w grupie. Ponadto nie każdy maluch potrafi wyrażać swoje emocje oraz odczytywać je u innych. Trening Umiejętności Społecznych, czyli TUS, to zajęcia stymulujące rozwój emocjonalno-społeczny przeznaczone dla zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym, których zadaniem jest wywarcie pozytywnego wpływu na szeroko rozumiany rozwój osobowości. Zajęcia te odbywają się najczęściej w kilkuosobowych grupach, a pociechy podczas nich nabywają podstawowe umiejętności społeczne, co tak naprawdę jest nauką na całe życie. Co więc trzeba zrobić, by móc prowadzić TUS?

    plakat kursu Autyzm i TUS