Kurs Terapia ręki 23-24 kwietnia 2022

Zapraszamy na kurs z terapii ręki w usprawnianiu motoryki w szkole policealnej Fama w Olsztynie:

  • 23-24 kwietnia 2022 r.
  • czas trwania kursu 20 godz.
  • cena 190 zł.
Kurs Terapia ręki 23-24.04.2022

Kursy z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Nie każde dziecko ma dobry kontakt z rówieśnikami i potrafi odnaleźć się w grupie. Ponadto nie każdy maluch potrafi wyrażać swoje emocje oraz odczytywać je u innych. Trening Umiejętności Społecznych, czyli TUS, to zajęcia stymulujące rozwój emocjonalno-społeczny przeznaczone dla zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym, których zadaniem jest wywarcie pozytywnego wpływu na szeroko rozumiany rozwój osobowości. Zajęcia te odbywają się najczęściej w kilkuosobowych grupach, a pociechy podczas nich nabywają podstawowe umiejętności społeczne, co tak naprawdę jest nauką na całe życie. Co więc trzeba zrobić, by móc prowadzić TUS?

plakat kursu Autyzm i TUS

Kurs "Terapia ręki"

Kurs terapia ręki jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym. Program kursu realizowany jest podczas 20 godzinnych zajęć. W trakcie zajęć każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe. Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują certyfikat o jego odbyciu.

Kurs Terapia ręki

Ucz się w FAMIE i odbierz 300 zł na wyprawkę szkolną!

Program Dobry start dla ucznia, to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich słuchaczy szkół dla dorosłych bez względu na dochód rodziny!

Świadczenie Dobry Start przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: (*) przez osobę uczącą się – 20. roku życia, (*) przez osobę uczącą się – 24. roku życia – w przypadku osób niepełnosprawnych (min. stopień umiarkowany).

Nauka w FAMIE to podwójnie dobry start! Zyskasz 300 zł na wyprawkę szkolną i zdobędziesz wykształcenie!

Termin składania wniosków: 30 listopada 2019 r.