Kurs "Terapia ręki"

Kurs Terapia ręki

Kurs "Terapia ręki" jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.

Program kursu realizowany jest podczas 20 godzinnych zajęć. W trakcie zajęć każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe. Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują certyfikat o jego odbyciu.

Kurs terapia ręki swoim programem obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Budowa ręki
 • Mała motoryka i związane z nią zaburzenia
 • Testy funkcjonalne
 • Testy MACS, Gros Motor i ich praktyczne zastosowanie
 • Omówienie odruchu dłoniowo-chwytnego
 • Standardy i zakłócenia w rozwoju chwytu oraz manipulacji
 • Przedstawienie i omówienie głównych struktur OUN
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny
 • Omówienie indywidualnej pracy z dzieckiem
 • Umiejętności samoobsługowe
 • Reguły kreacji programu terapii
 • Programy i pomoce edukacyjne – ocena ich efektywności podczas ulepszania małej motoryki
 • Najefektywniejsze techniki i metody stosowane w terapii ręki
 • Praca z dziećmi cierpiącymi na mózgowe porażenie dziecięce
 • Ćwiczenia i zabawy wykorzystywane podczas opieki nad dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Propozycje programów terapeutycznych kursantów – ich analiza i ocena

Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie Gdańskiej Szkoły Wyższej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Szkolenie będzie odbywać się w godz. 9:00-17:30 na platformie Microsoft Teams oraz stacjonarnie w Szkole Policealnej FAMA przy ul. Jagiellońskiej 47 (Olsztyn-Zatorze).

Płatność przelewem na rachunek bankowy:

Gdańska Szkoła Wyższa
06 1680 1277 0000 3000 0659 3276
w tytule proszę wpisać "Terapia ręki".

Potwierdzenie dokonania przelewu proszę wysłać na adres e-mail: sekretariat@fama.olsztyn.pl.