Kursy z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Nie każde dziecko ma dobry kontakt z rówieśnikami i potrafi odnaleźć się w grupie. Ponadto nie każdy maluch potrafi wyrażać swoje emocje oraz odczytywać je u innych. Trening Umiejętności Społecznych, czyli TUS, to zajęcia stymulujące rozwój emocjonalno-społeczny przeznaczone dla zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym, których zadaniem jest wywarcie pozytywnego wpływu na szeroko rozumiany rozwój osobowości. Zajęcia te odbywają się najczęściej w kilkuosobowych grupach, a pociechy podczas nich nabywają podstawowe umiejętności społeczne, co tak naprawdę jest nauką na całe życie. Co więc trzeba zrobić, by móc prowadzić TUS?

Trening Umiejętności Społecznych może prowadzić każdy

Nie istnieje bowiem odgórny obowiązek zapisany w polskim prawie, który mówi o tym, by osoba chcąca zajmować się w życiu zawodowym TUS-em, musiała nabyć w tym celu odpowiednie wykształcenie oraz kompetencje. Nie jest to uregulowane przez żadną ustawę oraz żaden inny rządowy dokument. Dlatego też w teorii Trening Umiejętności Społecznych może prowadzić każda zainteresowana tym osoba. Niemniej, tak jak w każdej pracy, tak i w tym przypadku powinna posiadać ona odpowiednie do tego kompetencje. Mimo że również nie ma obowiązku uczestniczenia w szkoleniach TUS, warto w nich brać udział, gdyż zajęcia ukierunkowane na rozwój emocjonalno-społeczny dzieci powinny być przeprowadzane z należytą starannością oraz wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

Kursy z Treningu Umiejętności Społecznych

Choć zajęcia TUS może przeprowadzić każdy, najczęściej są to psycholodzy, terapeuci pedagogiczni oraz pedagodzy. W szkole policealnej FAMA w Olsztynie odbywają się kursy, w których mogą wziąć udział przedstawiciele zawodów medycznych lub terapeutycznych, którzy po ukończeniu szkoleń otrzymają stosowne certyfikaty. Podczas szkoleń prowadzący podzielą się własnym doświadczeniem związanym z Treningiem Umiejętności Społecznej, a także przekażą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną powiązaną z prowadzeniem i organizacją zajęć. Kursy TUS to świetna okazja na to, by znacznie poszerzyć swoje kompetencje, które są niezwykle istotne, a jednocześnie pomyśleć o nowym punkcie na mapie swojej ścieżki zawodowej.

Zapraszamy na kurs z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) i spektrum zaburzeń autystycznych w szkole policealnej Fama w Olsztynie:

  • 19-20/26-27 marca 2022 r.
  • czas trwania po 20 godz.
  • cena 300 zł.
plakat kursu Autyzm i TUS