Jakie kwalifikacje ma opiekun medyczny?

Zdjęcie przykładowe bloga Jakie kwalifikacje ma opiekun medyczny?

Obecnie zawód opiekuna medycznego jest jednym z zawodów, które cieszą się największym zapotrzebowaniem nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Praca ta w szerokim rozumieniu ma na celu zapewnienie podopiecznym należytego komfortu, swobody w wykonywaniu codziennych czynności czy też poczucia bezpieczeństwa. Polega ona również na umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych chorego. Niezwykle istotna jest także współpraca pomiędzy opiekunem medycznym a rehabilitantami przeprowadzającymi zabiegi pielęgnacyjne. Oprócz wymienionych aspektów do obowiązków osoby wykonującej ten zawód należy również dezynfekcja oraz konserwacja narzędzi i przyborów wykorzystywanych we wspomnianych zabiegach. Niemniej zakres obowiązków oraz kompetencji opiekuna medycznego od 2021 roku jest znacznie większy, gdyż ustawodawca postanowił go rozszerzyć o nowe czynności.

Kurs "Terapia ręki"

Zdjęcie bloga Kurs Terapia ręki

Zdarza się, że najmłodsi mogą rozwijać się w sposób nieprawidłowy pod względem merytorycznym, co może powodować dolegliwości w postaci zaburzenia mechanizmów odpowiadających za kontrolowanie ruchów kończyn górnych. Problem ten może pojawić się również u osób dorosłych, które utraciły sprawność w wymienionych partiach ciała. Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych ćwiczeń, której głównym założeniem jest umożliwienie osobom poddawanym działaniom usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów palców i dłoni. Ponadto czynności te mogą przyczynić się do poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej czy też zwiększenia zakresu manipulacyjnego dłoni. Kurs "Terapii ręki" można odbyć w Szkole Policealnej FAMA w Olsztynie zarówno online, jak i stacjonarnie.

Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacje w sprawach rodzinnych

Czasu się nie cofnie. Raz wypowiedzianych słów także. Różnym osobom towarzyszą bowiem różne emocje i niezwykle często pod ich wpływem dochodzi do sporów i kłótni, które trudno rozwiązać. Dzieje się tak zwłaszcza w rodzinie, gdyż emocje pomiędzy jej członkami są na ogół tak silne, że momentami przysłaniają zdrowy rozsądek. Wtedy też dochodzi do ujawnienia się subiektywnego punktu widzenia, niepopartego żadnymi faktami, co tylko doprowadza do eskalacji konfliktu, a w konsekwencji wejścia na drogę sądową. Najbardziej na tego typu negatywnych sytuacjach cierpią nie dorośli, a dzieci, które stają się naocznymi świadkami kłótni. Mimo że wydaje się, iż pat pomiędzy dorosłymi rozstrzygnąć może jedynie sąd, warto poszukać także innych rozwiązań, mogących przyczynić się do rozstrzygnięcia konfliktu. I tu pojawia się rola mediatora rodzinnego.

Życie seksualne osób niepełnosprawnych

Życie seksualne osób niepełnosprawnych

Nie da się ukryć, że w Polsce życie seksualne osób niepełnosprawnych mimo trwania trzeciej dekady XXI wieku wciąż jest tematem tabu. Większość z nas tak naprawdę ucieka od tego tematu, choć jest on bardzo ważnym problemem dla ludzi dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami. Mitem jest, że osoby niepełnosprawne nie mogą odczuwać przyjemności ze zbliżenia i przez to mogą nie mieć szansy stworzenia szczęśliwego związku. Dlatego edukacja oraz wspieranie w tym aspekcie są niezwykle istotne.

Czy można być masażystą bez uprawnień?

Czy można być masażystą bez uprawnień? - foto

Chciałoby się powiedzieć, że i tak, i nie. Wiąże się to bowiem ze spełnieniem pewnych warunków, które pozwolą na wykonywanie tego zawodu. W związku z tym, że uprawianie tego zawodu ma wpływ na zdrowie i życie ludzkie, należy w pierwszej kolejności nabyć stosowne kwalifikacje. To, kto ma prawo do stosowania swoich umiejętności, w praktyce określa w swoim rozporządzeniu Ministerstwo Zdrowia. Ale masaż leczniczy to nie wszystko, istnieją także inne rodzaje, którymi możesz się zajmować.

Czym się zajmuje terapeuta zajęciowy?

Czym się zajmuje terapeuta zajęciowy?

Poradzenie sobie z własnymi problemami niezależnie od wieku może być bardzo trudnym zadaniem. Wpływa to na codzienne funkcjonowanie człowieka, przeszkadza w wykonywaniu prostych czynności, a także objawia się w zachowaniu. Pokonanie własnych ograniczeń i słabości to nie lada sztuka. Na szczęście wiele osób może liczyć na pomoc terapeuty zajęciowego, który stara się poradzić z występującą blokadą i wesprzeć w procesie powrotu do normalnego stanu.

Jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

Jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej

W dzisiejszych czasach istnieje bardzo duże zapotrzebowanie w spotykanych ogłoszeniach o pracę na wykonywanie zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekunki środowiskowej dla seniorów. Społeczeństwo ulega procesowi starzenia, co jest coraz częściej widoczne na przykładzie powstawania placówek dedykowanych starszym ludziom z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Samo nasuwa się więc pytanie: Jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej, by móc nieść pomoc potrzebującym opieki?

Kim jest opiekun środowiskowy?

Foto dla wpisu bloga: Kim jest opiekun środowiskowy?

Bez wątpienia seniorzy potrzebują pomocy i wsparcia. W dzisiejszym świecie bardzo często są pozostawieni sami sobie i nie mogą liczyć nawet na najbliższe im osoby. W takich smutnych, lecz również trudnych przypadkach, zazwyczaj "do boju" ruszają opiekuni środowiskowi, którzy nie tylko podtrzymują na duchu seniorów, ale również wcielają się w znacznie większą ilość ról. Są m.in. pielęgniarkami. Oczywiście potrzebują do tego odpowiednich kompetencji. Jednak zdobyte umiejętności to nie wszystko. Kim jest więc dobry opiekun środowiskowy?

Nauka zdalna - jak to wygląda?

Nauka zdalna - jak to wygląda?

Chodzenie do szkoły lub na uniwersytet nie zawsze jest gwarancją skutecznego przyswajania treści. Coraz częściej zdarza się, że uczelnie w trosce o swoich studentów wprowadzają model nauki zdalnej lub hybrydowej. Na pierwszy rzut oka, wydaje się, że taka forma edukacji nie ma racji bytu, gdyż w domu istnieje zbyt wiele pokus. W praktyce jest jednak nieco inaczej. Jak więc właściwie wygląda nauka zdalna i jak się do niej odpowiednio przygotować?

Jakie są kryteria efektywnej nauki?

Jakie są kryteria efektywnej nauki?

Chyba uczniowi lub studentowi zdarzyła się kiedyś sytuacja, w której spędził nad podręcznikiem wiele godzin, a ostatecznie i tak zdał sobie sprawę, że niewiele pamięta z tego, co powtarzał. Dzieje się tak, ponieważ długość nauki tak naprawdę nie ma wpływu na jej efektywność. Aby mieć pewność, że poświęcony na powtórkę materiału czas nie pójdzie na marne, warto zwrócić uwagę na kilka innych czynników.

Strony