Bezpłatne kierunki policealne - dlaczego warto?

Znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie jest możliwe, o ile w trakcie wyboru ścieżki zawodowej pod uwagę zostaje wzięte zapotrzebowanie rynku na daną profesję. Bezpłatne kierunki policealne to ciekawa możliwość na zdobycie wiedzy, która pozwoli na realizację się w takich zawodach, jak: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy lub technik masażysta. Zgodnie z badaniami rynku to właśnie na te profesje obecnie i w przyszłości będzie największe zapotrzebowanie.

Bezpłatne kierunki policealne – dlaczego warto?

Kierunki realizowane w naszej placówce to idealna okazja dla osób, które ukończyły już szkołę średnią, na zdobycie przydatnych umiejętności. Przyszłym kandydatom w szczególności polecamy opiekuna medycznego. W związku ze starzeniem się społeczeństw w Europie oraz wkraczaniem dużej liczby osób w tzw. wiek czwarty, zawód ten jest uznawany za deficytowy, co potwierdzają statystyki prowadzone przez urzędy pracy. Osoby, które z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie są samodzielne, potrzebują wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności. W FAMIE uczymy kandydatów, jak umiejętnie świadczyć tego typu pomoc – także medyczną. Osoby, które biorą udział w naszych bezpłatnych kierunkach policealnych, zostają wyposażone w wiedzę praktyczną oraz teoretyczną, która umożliwia im wykonywanie zawodu tuż po zakończeniu cyklu edukacyjnego.

Opiekun medyczny – jakie możliwości można zyskać?

Nasze bezpłatne kierunki policealne są dobrym rozwiązaniem również ze względu na to, że wiążą się z szerokim wachlarzem możliwości. Osoby, które zdobędą uprawnienia opiekuna medycznego czy technika masażysty, będą mogły ubiegać się o pracę między innymi w domach pomocy społecznej, w szpitalach na oddziałach geriatrycznych lub w placówkach rehabilitacyjnych. Co ważne, zdobyta wiedza umożliwi im wykonywanie zawodu nie tylko w Polsce, ale również za granicą. U naszych zachodnich sąsiadów zapotrzebowanie na tego typu pomoc dla seniorów jest jeszcze większe. Ponadto wiele mieszkających tam osób decyduje się na organizację prywatnej opieki we własnych domach. Bezpłatna nauka w naszej placówce to idealna szansa dla absolwentów liceów na szybkie zdobycie wiedzy zawodowej. Co ważne, nasza oferta dostosowana jest do potrzeb rynku, dzięki czemu po zakończeniu szkolenia istnieją rzeczywiste szanse na zdobycie pracy w zawodzie, czego bardzo często nie gwarantują inne opcje kształcenia.