Terapeuta zajęciowy - Olsztyn - Fama

Gdyby prześledzić trendy we współczesnych ogłoszeniach o pracę, oferty dla terapeutów zajęciowych byłyby z pewnością jednymi z najpopularniejszych. Pojawiające się co rusz placówki zdrowotne sprawiają, że jest to zawód o bardzo szerokich perspektywach. Oczywiście do tej pracy konieczne są odpowiednie kwalifikacje, jednak sama wiedza to nie wszystko. O tym, czy ktoś będzie dobrym terapeutą, decyduje jeszcze szereg równie ważnych cech charakteru.

W swojej pracy terapeuta spotyka się z różnymi ludźmi. Każdy z pacjentów jest inny, ma swoją historię, trudności, z którymi się mierzy, swoje własne blokady i ograniczenia. Kluczem do ich stopniowego przezwyciężania będzie wypracowanie sobie indywidualnego podejścia do każdego przypadku, a to nie będzie możliwe bez dużych pokładów cierpliwości. Niektórzy pacjenci, z którymi przyjdzie terapeucie pracować, nie będą chętni, żeby od razu się przed nim otworzyć, jeszcze inni wręcz przeciwnie, będą nadmiernie wylewni. Każdemu z nich trzeba będzie okazać równą dozę zrozumienia, serdeczności i empatii.

Rozwinięte umiejętności interpersonalne to jeden z najważniejszych aspektów pracy terapeuty. Kluczową zdolnością będzie słuchanie, ponieważ jest w dużym stopniu sposobem na okazanie rozmówcy szacunku i zainteresowania jego problemami, nie należy jednak zapominać o takich kompetencjach, jak zarządzanie przekazem werbalnym i niewerbalnym, zachowania asertywne i negocjacyjne czy zdolność zarządzania grupą. Terapia zajęciowa opiera się także w dużej mierze na zaufaniu – osoba, która chce ją prowadzić, powinna wzbudzać u swoich pacjentów pozytywne emocje.

Zmaganie się z cudzymi problemami wymaga od kandydata na terapeutę nie tylko odpowiedzialności, ale również stabilności emocjonalnej i zrównoważenia. Wypracowanie takiego mechanizmu pozwoli jednocześnie lepiej poświęcać się pracy, ale też i wyraźnie oddzielić ją od życia prywatnego.