Kategoria: Kursy

Tags: Kurs

Przystępne ceny. Zapraszamy!

Kurs kierowany jest do terapeutów zajęciowych, pedagogów oraz do osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Zadaniem doradcy seksualnego osób niepełnosprawnych jest wspieranie, doradzanie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z seksualnością osób zaburzonych, chorych psychicznie i niesamodzielnych oraz wspieranie ich rodzin/opiekunów.

Zapraszamy na kurs "Doradca seksualny osób niepełnosprawnych"

 

Kurs prowadzi mgr Krystian Wojnowski specjalista w:

- oligofrenopedagogice,

- rewalidacji,

- terapii zajęciowej,

- socjoterapii.

Posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy z:

- dziećmi i dorosłymi,

- niepełnosprawnymi,

- osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

Autor wielu artykułów naukowych z dziedziny pedagogiki specjalnej w recenzowanych pracach zbiorowych wydanych przez Gdańską Szkołę Wyższą, m.in.:

- "Podopieczny z zaburzeniami psychicznymi - rola terapii zajęciowej w środowiskowym domu samopomocy",

- "Uspołecznianie osób niepełnosprawnych intelektualnie",

- "Aktywizacja i terapia zajęciowa seniorów w domach pomocy społecznej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego".

Pomysłodawca i koordynator wielu kursów i szkoleń tj.:

- TUS (Trening Umiejętności Społecznych),

- Autyzm,

- Opiekunka Dziecka Zdrowego i Niepełnosprawnego,

- Mediator Rodzinny,

- Doradca Seksualny Osób Niepełnosprawnych.

Wiodący nauczyciel w Policealnym Medycznym Studium Zawodowym "FAMA" w Olsztynie.

Autorytet wielu uczniów, cieszący zaufaniem i sympatią charakteryzujący się dużą energią i uśmiechem na twarzy.

Przedmioty nauczania

  • Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta seksualnego osoby niepełnosprawnej
  • Etyka pracy asystenta seksualnego osoby niepełnosprawnej
  • Profilaktyka nadużyć seksualnych wobec osób niepełnosprawnych
  • Seksualność osób niepełnosprawnych
  • Wybrane elementy psychologii
  • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego