Kategoria: Kursy

Tags: Kurs

Przystępne ceny. Zapraszamy!

Kurs kierowany jest do terapeutów zajęciowych, pedagogów oraz do osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Zadaniem doradcy seksualnego osób niepełnosprawnych jest wspieranie, doradzanie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z seksualnością osób zaburzonych, chorych psychicznie i niesamodzielnych oraz wspieranie ich rodzin/opiekunów.

Zapraszamy na kurs "Doradca seksualny osób niepełnosprawnych"

Przedmioty nauczania

  • Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta seksualnego osoby niepełnosprawnej
  • Etyka pracy asystenta seksualnego osoby niepełnosprawnej
  • Profilaktyka nadużyć seksualnych wobec osób niepełnosprawnych
  • Seksualność osób niepełnosprawnych
  • Wybrane elementy psychologii
  • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego