Jak wybrać kierunek kształcenia - Fama Olsztyn

Decyzję o przyszłej karierze młodzi ludzie podejmują dzisiaj bardzo wcześnie. Pierwszym krokiem do wyboru kierunku kształcenia jest określenie przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Od uzyskanych wyników zależy, czy zostaną oni później przyjęci na konkretne studia. Wiele osób w tym wieku nie ma jeszcze pewności, co chciałoby robić w życiu i podejmuje często nieprzemyślane decyzje. W poniższym artykule postaramy się doradzić tym niezdecydowanym, jaki kierunek kształcenia będzie najlepszym wyborem w perspektywie przyszłego zatrudnienia.

Oferta uczelni jest obecnie bardzo bogata i co roku można zaobserwować zmieniające się trendy, jeśli chodzi o preferowane fakultety. Do popularnych kierunków należały już między innymi ekonomia, psychologia, informatyka, budownictwo oraz zarządzanie. Warto pamiętać, że moda nie jest w tym wypadku najlepszym doradcą. Zapotrzebowanie rynku pracy na konkretnych absolwentów jest ograniczone – kiedy zaspokoi je pierwsza fala osób, które ukończyły studia, kolejne generacje będą miały problem ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

Kierunki studiów najłatwiej podzielić na ogólne oraz specjalistyczne. Te pierwsze teoretycznie dają więcej możliwości, jednak nie przygotowują do wykonywania konkretnego zawodu. Bardzo często zdarza się, że studenci, którzy je kończą, kontynuują naukę na studiach podyplomowych lub dobierają sobie dodatkowy fakultet. Kierunki specjalistyczne pozwalają wpasować się w konkretną niszę. Absolwentów jest mniej, więc łatwiej jest im znaleźć zgodne z wykształceniem zatrudnienie. Kierunki te najczęściej kojarzone są z dziedzinami ścisłymi, jednak zaliczają się do nich również przedmioty humanistyczne, takie jak choćby lingwistyki.

W wyborze kierunku studiów warto kierować się również predyspozycjami i zainteresowaniami. Osoby, które życiową pasję będą w stanie przenieść na grunt zawodowy, zyskują sporą przewagę nad tymi, którzy swoją ścieżkę kariery wybierają pod wpływem przymusu, nawet jeśli posiadają staranne wykształcenie.


Foto:
"Robin, Studying" by Treehugger is licensed with CC BY-NC-SA 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/