Jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej

W dzisiejszych czasach istnieje bardzo duże zapotrzebowanie w spotykanych ogłoszeniach o pracę na wykonywanie zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekunki środowiskowej dla seniorów. Społeczeństwo ulega procesowi starzenia, co jest coraz częściej widoczne na przykładzie powstawania placówek dedykowanych starszym ludziom z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Samo nasuwa się więc pytanie: Jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej, by móc nieść pomoc potrzebującym opieki?

Zastanów się, a potem zapisz na kurs

W pierwszej kolejności należy się jednak zastanowić, czy aby ten zawód jest odpowiedni do prezentowanych cech charakteru. Nie każdy potrafi bowiem znieść cierpienie drugiego człowieka i codziennie oglądać zmagania z ludzkimi słabościami. Jest to trudne obciążenie psychiczne, z którym należy się zmierzyć w tej pracy. Ponadto pożądane będą skłonności do empatii, gdyż cecha ta w połączeniu z indywidualnym podejściem do każdego człowieka pomaga w tworzeniu trwałej relacji opartej na zaufaniu. Kluczem do pracy z osobami niepełnosprawnymi jest zwłaszcza cierpliwość. Pozwala ona na wypracowanie pewnych schematów i mechanizmów, które wydają się być niezbędne w tym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje

Rozwinięte umiejętności interpersonalne niewątpliwie stanowią ważną część pracy asystenta. Nie są jednak w stanie zastąpić zdobytych kompetencji. Jedynie połączenie cech wolicjonalnych z posiadanymi kwalifikacjami pozwoli na dobre wykonywanie zawodu. Aby je zdobyć należy zapisać się na kurs, który pomoże w przyswojeniu wiedzy z zakresu zagadnień potrzebnych w pracy. Wśród nich powinny znaleźć się informacje z obszary nauk socjologicznych, psychologii, anatomii czy patologii człowieka. Niezbędne będzie także zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu opieki i pielęgnacji osób niepełnosprawnych. Całość kursu zostanie zakończona stosownym egzaminem potwierdzającym wyuczone kwalifikacje. Zaliczenie go oznacza zdobycie dyplomu, który uprawnia do podjęcia pracy jako asystent osób niepełnosprawnych, np. w hospicjach.


Foto:
Ludzie plik wektorowy utworzone przez pikisuperstar - pl.freepik.com