Zdjęcie przykładowe bloga Jakie kwalifikacje ma opiekun medyczny?

Obecnie zawód opiekuna medycznego jest jednym z zawodów, które cieszą się największym zapotrzebowaniem nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Praca ta w szerokim rozumieniu ma na celu zapewnienie podopiecznym należytego komfortu, swobody w wykonywaniu codziennych czynności czy też poczucia bezpieczeństwa. Polega ona również na umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych chorego. Niezwykle istotna jest także współpraca pomiędzy opiekunem medycznym a rehabilitantami przeprowadzającymi zabiegi pielęgnacyjne. Oprócz wymienionych aspektów do obowiązków osoby wykonującej ten zawód należy również dezynfekcja oraz konserwacja narzędzi i przyborów wykorzystywanych we wspomnianych zabiegach. Niemniej zakres obowiązków oraz kompetencji opiekuna medycznego od 2021 roku jest znacznie większy, gdyż ustawodawca postanowił go rozszerzyć o nowe czynności.

Jakie uprawnienia posiada opiekun medyczny?

Nowe uprawnienia są ściśle powiązane z rozbudową podstawy programowej oraz z wydłużeniem procesu kształcenia z roku do 18 miesięcy. Przyswojenie większej wiedzy oraz, co za tym idzie, zdobycie kolejnych umiejętności pozwala na uzyskanie nowych uprawnień. Wśród wcześniej wymienionych kompetencji i obowiązków osoba wykonująca zawód opiekuna medycznego może:

 • oznaczać stężenie glukozy we krwi przy pomocy glukometru,
 • prowadzić dobową zbiórkę moczu i bilansu płynów,
 • żywić dojelitowo chorego przez PEG,
 • wykonywać wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu dializoterapii,
 • asystować do operacji,
 • pobierać krew z żył,
 • cewnikować pacjenta,
 • przeprowadzać tlenoterapię,
 • pielęgnować rurki tracheotomijne,
 • pielęgnować wkłucie centralne,
 • pielęgnować port naczyniowy,
 • pielęgnować wkłucie doszpikowe,
 • wykonywać iniekcję domięśniową,
 • odsysać wydzielinę z dróg oddechowych,
 • prowadzić przyłóżkową aktywizację z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe.
Nowa kwalifikacja zawodowa opiekuna medycznego

Powyższe zmiany związane są ze zmianą kwalifikacji zawodowej, która do tej pory podlegała pod kształcenie o oznaczeniu MED.03, czyli świadczeniu usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Zakres obowiązków został według nowych przepisów poszerzony o niektóre czynności pielęgniarskie, co w praktyce oznacza uprawnienia z kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.


Foto: 
Obraz autorstwa DCStudio na Freepik