Zdjęcie bloga Kurs Terapia ręki

Zdarza się, że najmłodsi mogą rozwijać się w sposób nieprawidłowy pod względem merytorycznym, co może powodować dolegliwości w postaci zaburzenia mechanizmów odpowiadających za kontrolowanie ruchów kończyn górnych. Problem ten może pojawić się również u osób dorosłych, które utraciły sprawność w wymienionych partiach ciała. Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych ćwiczeń, której głównym założeniem jest umożliwienie osobom poddawanym działaniom usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów palców i dłoni. Ponadto czynności te mogą przyczynić się do poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej czy też zwiększenia zakresu manipulacyjnego dłoni. Kurs "Terapii ręki" można odbyć w Szkole Policealnej FAMA w Olsztynie zarówno online, jak i stacjonarnie.

Na czym polega kurs "Terapia ręki"?

Jest to zbiór zajęć skierowany w głównej mierze do pedagogów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, terapeutów czy też osób pracujących na co dzień z dziećmi. Każdy z jego uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe, które będą stanowiły podstawę do prowadzenia zajęć. W zakresie kursu znajdują się m.in. zagadnienia związane z budową ręki, wyjaśnieniem pojęcia małej motoryki oraz połączonymi z nim zaburzeniami czy też omówieniem odruchu dłoniowo-chwytnego. Zawiera on także znacznie więcej aspektów wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania tego typu terapii. Oczywiście w ramach 20-godzinnego kursu przewidziane zostały również zajęcia praktyczne. Każdy jego uczestnik pozna również zabawy i ćwiczenia stosowane podczas opieki nad dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Co zyska każdy uczestnik kursu "Terapia ręki"?

Ukończenie kursu z tego zakresu zagadnień oznacza otrzymanie certyfikatu Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie Gdańskiej Szkoły Wyższej. Dzięki temu dokumentowi każda z osób zostaje uprawniona do prowadzenia zajęć z terapii ręki. Ponadto zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwi dokonywanie diagnozy zaburzeń małej motoryki oraz pozwoli na opracowywanie programów pracy wg PTR© (program terapii ręki).


Foto: 
Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com