Mediacje w sprawach rodzinnych

Czasu się nie cofnie. Raz wypowiedzianych słów także. Różnym osobom towarzyszą bowiem różne emocje i niezwykle często pod ich wpływem dochodzi do sporów i kłótni, które trudno rozwiązać. Dzieje się tak zwłaszcza w rodzinie, gdyż emocje pomiędzy jej członkami są na ogół tak silne, że momentami przysłaniają zdrowy rozsądek. Wtedy też dochodzi do ujawnienia się subiektywnego punktu widzenia, niepopartego żadnymi faktami, co tylko doprowadza do eskalacji konfliktu, a w konsekwencji wejścia na drogę sądową. Najbardziej na tego typu negatywnych sytuacjach cierpią nie dorośli, a dzieci, które stają się naocznymi świadkami kłótni. Mimo że wydaje się, iż pat pomiędzy dorosłymi rozstrzygnąć może jedynie sąd, warto poszukać także innych rozwiązań, mogących przyczynić się do rozstrzygnięcia konfliktu. I tu pojawia się rola mediatora rodzinnego.

Mediacja rodzinna może pomóc wyjść nawet z najtrudniejszego impasu

Czasami wydaje się, że spróbowało się już wszystkiego i podjęło się wszystkie możliwe decyzje. Niestety w większości przypadków jest to jedynie złudzenie wynikające z piętrzących się problemów, które wymagają złapania dystansu i spojrzenia się na nie z zupełnie innej perspektywy. Perspektywy oraz dystansu, które może zaproponować i wnieść do sprawy mediator rodzinny. Rolą takiej osoby jest wprowadzenie zupełnie innej atmosfery do relacji, a także pozwolenie zainteresowanym na spokojne wypowiedzenie się, co umożliwi wzajemne zrozumienie. Dobry mediator powinien łagodzić wszelkiego rodzaju konflikty, stwarzać podstawy do ich rozwiązania, a także kreować pole do wygłaszania swojego punktu widzenia oraz rozmowy o potrzebach.

W czym mogą pomóc mediatorzy rodzinni?

Przede wszystkim ich zadaniem jest pomoc w stworzeniu warunków do porozumienia się przy jednoczesnym zachowaniu bezstronności. To niezwykle ważne, by osoba będąca mediatorem wstrzymała się od jakiejkolwiek oceny sytuacji czy zachowania jednej ze stron. Może mieć to bowiem wpływ na podjęte przez nią decyzje podczas rozwiązywania spraw na tle spadkowym, rozwodowym czy finansowym. Ponadto osoby te mogą wykorzystywać zdobyte podczas kursu umiejętności w trakcie rozstrzygania konfliktu pokoleniowego oraz sytuacjach ustalania czasu kontaktu z dzieckiem.

 


Foto:
Ręce zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com