Kategoria: Kursy

Tags: Kurs

Rodzina jest najważniejszą komórką życia społecznego. To ona zapewnia dzieciom wychowywanie się według tradycyjnych wartości, jak np. miłość. Jednak i w rodzinie zdarzają się mniejsze lub większe problemy, z którymi należy sobie poradzić. Niestety, nie zawsze udaje się je rozwiązać samemu. Czasami potrzebna jest pomoc z zewnątrz, dzięki której spojrzy się na pewne sprawy z zupełnie innej perspektywy. Kurs mediatora jest doskonałą okazją, by spróbować stać się osobą, która będzie pomagać w podsuwaniu oraz rozważaniu korzystnych rozwiązań dla wszystkich zainteresowanych stron.

Nasza placówka edukacyjna przygotowała szkolenie z mediacji, dzięki czemu w teorii i praktyce nabędziecie kompetencje potrzebne do wykonywania właśnie tego zawodu. Przygotowaliśmy kurs stworzony dla Twoich potrzeb, który pozwoli Ci przyswoić wiadomości z zakresu polityki społecznej czy też psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów. Zdobyte umiejętności sprawdzisz w praktyce pod okiem doświadczonych osób, pracujących w tej branży przez wiele lat.

Przystępne ceny. Zapraszamy!

Mediacja to procedura rozwiązywania sporu lub konfliktu, w której fachowo przygotowana, bezstronna i neutralna osoba (mediator) za dobrowolną zgodą stron towarzyszy członkom rodziny w samodzielnym radzeniu sobie z konfliktem. 

Zadaniem mediatora jest pomoc w rozważeniu wszelkich możliwych rozwiązań, które są negocjowane w warunkach współpracy. 

Zapraszamy na kurs "Mediator rodzinny"

Kurs prowadzi mgr Krystian Wojnowski specjalista w:

- oligofrenopedagogice,

- rewalidacji,

- terapii zajęciowej,

- socjoterapii.

Posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy z:

- dziećmi i dorosłymi,

- niepełnosprawnymi,

- osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

Autor wielu artykułów naukowych z dziedziny pedagogiki specjalnej w recenzowanych pracach zbiorowych wydanych przez Gdańską Szkołę Wyższą, m.in.:

- "Podopieczny z zaburzeniami psychicznymi - rola terapii zajęciowej w środowiskowym domu samopomocy",

- "Uspołecznianie osób niepełnosprawnych intelektualnie",

- "Aktywizacja i terapia zajęciowa seniorów w domach pomocy społecznej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego".

Pomysłodawca i koordynator wielu kursów i szkoleń tj.:

- TUS (Trening Umiejętności Społecznych),

- Autyzm,

- Opiekunka Dziecka Zdrowego i Niepełnosprawnego,

- Mediator Rodzinny,

- Doradca Seksualny Osób Niepełnosprawnych.

Wiodący nauczyciel w Policealnym Medycznym Studium Zawodowym "FAMA" w Olsztynie.

Autorytet wielu uczniów, cieszący zaufaniem i sympatią charakteryzujący się dużą energią i uśmiechem na twarzy.

Przedmioty nauczania

  • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
  • Polityka społeczna
  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
  • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
  • Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych
  • Mediacje rodzinne
  • Praktyka