Kategoria: Kursy

Tags: Kurs

Przystępne ceny. Zapraszamy!

Mediacja to procedura rozwiązywania sporu lub konfliktu, w której fachowo przygotowana, bezstronna i neutralna osoba (mediator) za dobrowolną zgodą stron towarzyszy członkom rodziny w samodzielnym radzeniu sobie z konfliktem. 

Zadaniem mediatora jest pomoc w rozważeniu wszelkich możliwych rozwiązań, które są negocjowane w warunkach współpracy. 

Zapraszamy na kurs "Mediator rodzinny"

Przedmioty nauczania

  • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
  • Polityka społeczna
  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
  • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
  • Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych
  • Mediacje rodzinne
  • Praktyka