Od niemal 25 lat prowadzimy szkoły policealne kształcące w zakresie przygotowania do wykonywania zawodów związanych z ochroną zdrowia. Świadczymy nauczanie na kilku kierunkach podczas 2 lub 4 semestrów nauki, a także w trakcie kilku rodzajów kursów, prowadzących do zdobycia uprawnień zawodowych.

Dostępne kierunki

Obecnie proponujemy uczniom kilka rodzajów kształcenia, w ramach których wymienić można zdobycie kwalifikacji w zawodzie:

  • terapeuta zajęciowy,
  • technik masażysta,
  • opiekun medyczny.

W ramach naszej szkoły policealnej w Olsztynie dostępne są również 3 kursy, mające pomóc uzyskać wiedzę oraz umiejętności związane z wykonywaniem pracy mediatora rodzinnego czy doradcy seksualnego osób niepełnosprawnych.

Cel kształcenia

Istotnym aspektem naszej działalności jest fakt, że świadczymy nasze usługi edukacyjne bezpłatnie. Zarówno dobierając tematykę zajęć, jak i metody nauczania staramy się dostosować się do rynku pracy, wymagań naszych uczniów oraz wziąć pod uwagę nabycie przez nich potrzebnych w przyszłości wiedzy oraz umiejętności. Temu ostatniemu służyć ma praktyka zawodowa, pozwalająca wykorzystać wiedzę w pracy z pacjentem.

Szczegółowe informacje

W przypadku chęci pozyskania większej ilości informacji i odpowiedzi na pojawiające się pytania, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego, a także kontaktu telefonicznego czy mailowego. Możliwość osobistego poznania budynku, sal zajęciowych oraz zapoznania się z pracownikami możliwa jest podczas dni otwartych naszej placówki, które organizujemy rokrocznie w okresie wiosennym.

Opiekun medyczny 20200406