Kategoria: 3 semestry

Nauka bezpłatna

W trakcie 3 semestrów bezpłatnej nauki uczestnicy zajęć na naszych kierunkach nabywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne podczas wykonywania zawodu opiekuna medycznego. Dotyczy ona nie tylko podstawowych działań związanych z udzielaniem pomocy chorym , ale również umiejętności porozumiewania się w języku obcym oraz migowym na temat zagadnień zdrowotnych czy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z opieką medyczną. Efektem zakończenia kierunku jest uzyskanie dyplomu, potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Przedmioty nauczania

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej
 • Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych oraz wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki pielęgnacyjnej 
 • Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
 • Wykonywanie wybranych czynności z zakresu asystowania przy operacji 
 • Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej
 • Sprawowanie opieki nad pacjentem dializowanym na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki dializacyjnej
 • Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe
 • Język angielski zawodowy
 • Polityka społeczna
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego
 • Wychowanie fizyczne

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • zdiagnozować przyczyny dolegliwości oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu wywołane chorobą,
 • działać zgodnie z regułami wyznaczanymi przez aseptykę oaz antyseptykę,
 • wspierać chorego w spełnianiu jego potrzeb związanych z zakresem bio-psychospołecznych uwarunkowań,
 • w zależności od potrzeb chorego wybrać właściwe metody świadczenia czynności w zakresie jego higieny oraz pielęgnacji,
 • świadczyć pomoc choremu w zakresie codziennych standardowych czynności,
 • pomagać we wszelkich występujących trudnościach,
 • zapewniać wsparcie podczas przyjmowania medykamentów,
 • wykonywać działania, które będą miały zapobiec powstawaniu odleżyn,
 • prowadzić konwersację w języku migowym,
 • wykonywać podstawowe zabiegi przeciwzapalne,
 • edukować w kwestii wprowadzenia zdrowych nawyków oraz korzystania z odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych,
 • prowadzić działania wspólnie z innymi terapeutami oraz opiekunami,
 • współdziałać w rehabilitacji podopiecznych.


a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

 • postępować zgodnie z przepisami BHP, dbać o odpowiednią higienę, a także ochronę przeciwpożarową oraz ochronę środowiska,
 • w przypadku takiej konieczności, wykonywać działania zgodnie z zasadami pierwszej pomocy,
 • wykorzystywać znajomość regulacji prawnych, dotyczącą chociażby ochrony danych osobowych,
 • posiadać kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku obcym oraz wykorzystywać materiały wykonane w tym języku,
 • koordynować pracę zespołu składającego się z kilku osób.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

Opiekun medyczny

Zobacz plakat
Kierunek Opiekun medyczny grafika slider

Zapisy do szkoły

Złóż dokumenty rekrutacyjne bez przychodzenia do szkoły!

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie poniższych dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony jako plik PDF)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

Pobraną i wypełnioną drukowanymi literami ankietę osobową wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły bądź wysłać listem na adres:

Szkoły Policealne "FAMA" w Olsztynie
ul. Jagiellońska 47
10-274 Olsztyn

  Kontakt z sekretariatem

Pliki do pobrania