Kategoria: Kursy

Tags: Kurs

Przystępne ceny. Zapraszamy!

Opiekunka dziecięca sprawuje wszechstronną opiekę nad dziećmi. Pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, dba o prawidłowy rozwój dziecka, kształtując jego zachowania i nawyki. 

Do zadań opiekunki należy poznawanie indywidualnego tempa rozwoju dziecka, zachęcanie do aktywności i samodzielności, a także rozwijanie odpowiednich przyzwyczajeń i nawyków.

Zapraszamy na kurs "Opiekunka dziecka zdrowego i niepełnosprawnego"

Przedmioty nauczania

  • Pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego
  • Polityka społeczna
  • Promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych
  • Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej
  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
  • Prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka
  • Praktyka