Kategoria: Kursy

Tags: Kurs

Obecny rynek pracy wymaga od osób szukających zatrudnienia dużej uniwersalności oraz dostosowywania się do zmiennych warunków wykonywania obowiązków. Jednym z zawodów, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród potencjalnych pracodawców jest opiekunka do dziecka niepełnosprawnego – szkolenie pod kątem tej specjalizacji jest obowiązkowe i pomaga zdobyć odpowiednie uprawnienia. Zastanawiasz się, gdzie w takim wypadku możesz odbyć taki kurs? Nie musisz go szukać! Nasza placówka edukacyjna ma go w swojej bogatej ofercie.

Przygotowany przez nas kurs opiekunki zawiera wiele przedmiotów nauczania, dzięki którym przyswoisz wiedzę z zakresu pielęgnowania nie tylko dzieci niepełnosprawnych, ale też zdrowych czy chorych. Otworzysz się także na dostrzeganie wrażliwości artystycznej najmłodszych oraz zobaczysz, w jaki sposób wprowadzać działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój milusińskich. Nasza szkoła przygotuje Cię również dostrzegać indywidualne potrzeby najmłodszych oraz zachęcać ich do różnego rodzaju aktywności.

Przystępne ceny. Zapraszamy!

Opiekunka dziecięca sprawuje wszechstronną opiekę nad dziećmi. Pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, dba o prawidłowy rozwój dziecka, kształtując jego zachowania i nawyki. 

Do zadań opiekunki należy poznawanie indywidualnego tempa rozwoju dziecka, zachęcanie do aktywności i samodzielności, a także rozwijanie odpowiednich przyzwyczajeń i nawyków.

Zapraszamy na kurs "Opiekunka dziecka zdrowego i niepełnosprawnego"

Kurs prowadzi mgr Krystian Wojnowski specjalista w:

- oligofrenopedagogice,

- rewalidacji,

- terapii zajęciowej,

- socjoterapii.

Posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy z:

- dziećmi i dorosłymi,

- niepełnosprawnymi,

- osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

Autor wielu artykułów naukowych z dziedziny pedagogiki specjalnej w recenzowanych pracach zbiorowych wydanych przez Gdańską Szkołę Wyższą, m.in.:

- "Podopieczny z zaburzeniami psychicznymi - rola terapii zajęciowej w środowiskowym domu samopomocy",

- "Uspołecznianie osób niepełnosprawnych intelektualnie",

- "Aktywizacja i terapia zajęciowa seniorów w domach pomocy społecznej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego".

Pomysłodawca i koordynator wielu kursów i szkoleń tj.:

- TUS (Trening Umiejętności Społecznych),

- Autyzm,

- Opiekunka Dziecka Zdrowego i Niepełnosprawnego,

- Mediator Rodzinny,

- Doradca Seksualny Osób Niepełnosprawnych.

Wiodący nauczyciel w Policealnym Medycznym Studium Zawodowym "FAMA" w Olsztynie.

Autorytet wielu uczniów, cieszący zaufaniem i sympatią charakteryzujący się dużą energią i uśmiechem na twarzy .

Przedmioty nauczania

  • Pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego
  • Polityka społeczna
  • Promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych
  • Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej
  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
  • Prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka
  • Praktyka