Kategoria: 2 semestry

Nauka bezpłatna

Pomoc seniorom w wykonywaniu codziennych obowiązków coraz częściej powierza się osobom z odpowiednim przeszkoleniem. Opiekunka środowiskowa posiada zasób wiedzy, który pozwala jej na zapewnienie podopiecznym bezpieczeństwa i komfortowych warunków funkcjonowania. Do zadań osób pełniących tę funkcję należy nie tylko dotrzymywanie towarzystwa i pomoc w doraźnych czynnościach, ale również podawanie leków, przygotowywanie posiłków oraz asystowanie w utrzymywaniu higieny.

Przygotowany przez nas program nauczania pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu psychologii, aktywizacji podopiecznych oraz zasad właściwej pielęgnacji. Osobom zdobywającym u nas swoje kwalifikacje zawodowe oprócz uczestnictwa w zajęciach teoretycznych, oferujemy również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce.

Przedmioty nauczania

 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Podstawy psychologii
 • Polityka społeczna
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • rozpoznawać potrzeby i problemy podopiecznego oraz opracowywać plan opieki nad podopiecznym,
 • opiekować się, dbać o higienę osobistą oraz poczucie bezpieczeństwa podopiecznego,
 • pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych,
 • dostosowywać dietę do stanu zdrowia i przygotowywać podopiecznemu posiłki,
 • prowadzić najprostsze ćwiczenia rekreacyjne i usprawniające dostosowane do stanu zdrowia podopiecznego,
 • zachęcać podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • współdziałać z ważnymi dla podopiecznego osobami w zakresie zwiększania jego samodzielności,
 • pomagać podopiecznemu w załatwianiu spraw urzędowych i gospodarowaniu środkami pieniężnymi,
 • rozpoznawać i wykorzystywać zasoby środowiska rodzinnego oraz lokalnego na rzecz efektywnej pracy z podopiecznym,
 • rozwiązywać problemy i prowadzić negocjacje w sprawach istotnych dla podopiecznego,
 • udzielać pierwszej pomocy,
 • współpracować z pracownikami pomocy społecznej,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

Opiekunka środowiskowa

Zapisy do szkoły

Złóż dokumenty rekrutacyjne bez przychodzenia do szkoły!

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie poniższych dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony jako plik PDF)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

Pobraną i wypełnioną drukowanymi literami ankietę osobową wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły bądź wysłać listem na adres:

Szkoły Policealne "FAMA" w Olsztynie
ul. Jagiellońska 47
10-274 Olsztyn

  Kontakt z sekretariatem

Pliki do pobrania