Kategoria: 4 semestry

Nauka bezpłatna

W każdym przedsiębiorstwie potrzebna jest osoba, która w zgodzie z obowiązującymi przepisami będzie potrafiła zająć się dokumentacją firmy. Technik administracji to zawód dedykowany osobom, które są skrupulatne i odnajdują się w świecie prawa i finansów. Nasz kurs wyposaży je między innymi w wiedzę z zakresu kontroli obiegu informacji oraz przygotowywania narad i zebrań.

W programie nauczania skupiamy się również na właściwym przechowywaniu dokumentów oraz prowadzeniu ewidencji finansowej. Zdobyte u nas kwalifikacje ułatwią zdobycie pracy między innymi w roli pracownika biurowego lub kancelaryjnego.

Przedmioty nauczania

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy administracji i prac biurowych
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań
 • Język angielski zawodowy
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego
 • Podstawy przedsiębiorczości

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • stosować obowiązujące procedury obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach,
 • prowadzić korespondencję, opracowywać sprawozdania, protokoły i notatki służbowe,
 • udzielać informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej,
 • przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje,
 • gromadzić informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych,
 • posługiwać się podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,
 • posługiwać się dokumentacją księgową,
 • prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek organizacyjnych,
 • użytkować urządzenia i sprzęt biurowy,
 • przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

 1. Technik administracji
 2. Pracownik administracyjny
 3. Sekretarz asystent
 4. Sekretarz
 5. Sekretarka
 6. Operator wprowadzania danych
 7. Asystent ds. Statystycznych
 8. Pracownik biurowy
 9. Pracownik kancelaryjny

Zapisy do szkoły

Złóż dokumenty rekrutacyjne bez przychodzenia do szkoły!

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie poniższych dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony jako plik PDF)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

Pobraną i wypełnioną drukowanymi literami ankietę osobową wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły bądź wysłać listem na adres:

Szkoły Policealne "FAMA" w Olsztynie
ul. Jagiellońska 47
10-274 Olsztyn

  Kontakt z sekretariatem

Pliki do pobrania