Kategoria: 4 semestry

Nauka bezpłatna

W ostatnich latach wzrasta popularność masaży. Korzystają z nich zarówno osoby chore, jak i zdrowe. Nic dziwnego, dzięki wykorzystaniu odpowiednich technik zabiegi te mogą przynieść ulgę w bólu, wesprzeć walkę z wieloma różnymi dolegliwościami, a także ukoić nerwy i przynieść prawdziwy spokój ducha. Ważne jednak, by były one wykonywane przez osobę o odpowiednich umiejętnościach potwierdzonych dyplomem.

Oferowany przez nas kierunek pozwala na zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik masażysta. Nauka jest bezpłatna i trwa 4 semestry. Program nauczania obejmuje nie tylko praktyczną naukę różnych rodzajów masażu, ale również zagadnienia z zakresu anatomii, psychologii, socjologii, fizjoterapii czy też pierwszej pomocy. Poruszymy także kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstaw działalności gospodarczej.

Przedmioty nauczania

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy masażu
 • Podstawy masażu w medycynie
 • Wykonywanie masażu w medycynie
 • Wykonywanie masażu w sporcie
 • Wykonywanie masażu prozdrowotnego
 • Język angielski zawodowy
 • Polityka społeczna
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego
 • Wychowanie fizyczne

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • przygotowywać pacjenta do zabiegu masażu z uwzględnieniem wskazań, przeciwwskazań oraz stanu pacjenta,
 • oceniać struktury anatomiczne człowieka na potrzeby masażu,
 • dobierać rodzaje i techniki masażu,
 • wykonywać masaż: klasyczny, medyczny w środowisku wodnym, limfatyczny, odruchowy, Shantala, izometryczny, tensegracyjny, stawowy, z użyciem przyrządów,
 • przeprowadzać masaż sportowy uwzględniając dyscyplinę sportową, cykl treningowy i stan sportowca,
 • wykonywać masaż kosmetyczny i relaksacyjny,
 • wykonywać masaż medyczny w jednostkach chorobowych i masaż w odnowie biologicznej organizmu,
 • korzystać z wiedzy klinicznej i nauk pokrewnych podczas wykonywania masażu,

a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • organizować pracę małego zespołu.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

Technik masażysta

Zapisy do szkoły

Złóż dokumenty rekrutacyjne bez przychodzenia do szkoły!

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie poniższych dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony jako plik PDF)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

Pobraną i wypełnioną drukowanymi literami ankietę osobową wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły bądź wysłać listem na adres:

Szkoły Policealne "FAMA" w Olsztynie
ul. Jagiellońska 47
10-274 Olsztyn

  Kontakt z sekretariatem

Pliki do pobrania