Kategoria: Kursy

Kurs "Terapia ręki" – stacjonarnie, jak i online

Kurs terapia ręki jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.

Program kursu realizowany jest podczas 20 godzinnych zajęć. W trakcie zajęć każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe. Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują certyfikat o jego odbyciu.

Kurs "Terapia ręki" swoim programem obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Budowa ręki
 • Mała motoryka i związane z nią zaburzenia
 • Omówienie odruchu dłoniowo-chwytnego
 • Standardy i zakłócenia w rozwoju chwytu oraz manipulacji
 • Przedstawienie i omówienie głównych struktur OUN
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny
 • Omówienie indywidualnej pracy z dzieckiem
 • Umiejętności samoobsługowe
 • Reguły kreacji programu terapii
 • Programy i pomoce edukacyjne – ocena ich efektywności podczas ulepszania małej motoryki
 • Najefektywniejsze techniki i metody stosowane w terapii ręki
 • Praca z dziećmi cierpiącymi na mózgowe porażenie dziecięce
 • Ćwiczenia i zabawy wykorzystywane podczas opieki nad dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Propozycje programów terapeutycznych kursantów – ich analiza i ocena

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat Gdańskiej Szkoły Wyższej Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie.

Kurs będzie odbywać się od godz. 9:00-17:30 na platformie Microsoft Teams oraz stacjonarnie w Szkole Policealnej FAMA przy ul. Jagiellońskiej 47 (Olsztyn-Zatorze).

Zobacz plakat
Kurs Terapia ręki
Nr rachunku bankowego

Płatność przelewem na nr konta:

rachunek
06 1680 1277 0000 3000 0659 3276
tytuł płatności
proszę wpisać "Terapia ręki"
odbiorca
Gdańska Szkoła Wyższa

Potwierdzenie dokonania przelewu proszę wysłać na poniższy adres e-mail.

Kontakt
e-mail
sekretariat@fama.olsztyn.pl
tel.
89 535 85 06
tel.
535 306 903