tr._3.jpg
terapeuta_zajeciowy_h840.jpg
masazysta_h840.jpg
opiekun_medyczny_h840.jpg
asystent_opiekunka_srodowiskowa_h840.jpg
opiekun_dps_h840.jpg
kurs_doradca_seksualny_osob_niepelnosprawnych_h840.gif
kurs_mediator_rodzinny_h840.gif
kurs_opiekunka_dziecka_zdrowego_i_niepelnosprawnego_h840.gif
fama222.jpg

W skład Szkół Policealnych FAMA w Olsztynie wchodzą:
(*) Policealne Studium Zawodowe FAMA; (*) Policealne Medyczne Studium Zawodowe FAMA; (*) Policealne Medyczne Studium Zawodowe FAMA dla dorosłych; (*) Studium Policealne FAMA

Jesteśmy szkołami policealnymi dla dorosłych, w których nauczamy bezpłatnie. Proponujemy wiele atrakcyjnych kierunków bezpłatnie. Nie pobieramy opłat za: (*) egzaminy; (*) egzaminy poprawkowe; (*) wydawane zaświadczenia i legitymacje. Nasi Uczniowie/Słuchacze nie ponoszą żadnych kosztów przy zakupie środków i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.

Posiadamy doświadczenie w kształceniu — istniejemy na rynku edukacyjnym od 1995 r. Naszym założeniem od zawsze było kształcenie zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Pragniemy jak najlepiej przygotować naszych Uczniów/Słuchaczy do przyszłego zawodu, dlatego też prowadzone przez nas zajęcia dają szansę na rozwinięcie swoich zainteresowań i zdobycie przydatnych umiejętności.
Zapraszamy!